NGUYỄN ĐÌNH TOÁN: CHÂN DUNG VIỆT - MỸ (1)

By Toán Photo

TranVanThuyNGUYỄN TRỌNG TẠO: "Nguyễn Đình Toán không thích người ta gọi mình là Nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng khi tôi gọi anh là Nhiếp ảnh gia thì anh cười. Nhiếp ảnh gia hay Nhiếp ảnh xương thì cũng chả sao. Nhưng Nhiếp ảnh gia thì có vẻ đúng với anh hơn.

Tôi chợt nhớ có lần thăm Hội Nhà Văn Trung Quốc họ bảo gọi Nhà thơ là Thi sĩ có nghĩa là đã hạ Nhà thơ xuống một bậc. Bởi Thi sĩ ở Trung Quốc phải có tầm cỡ thì mới được gọi là Thi nhân. Và Thi Nhân rồi mới tới Thi gia.

Nhưng đối với Nguyễn Đình Toán thì tất cả những điều đó cũng chẳng quan trọng dân trọng gì. Cái đáng trọng nhất ở anh là Tự nhiên. Tự nhiên nhi nhiên là đạt Đạo. Cũng đúng như ảnh của anh vậy. Không bố trí. Không cố tình. Không cậu nệ. Thích thì chụp không thích thì thôi. Đã không thích thì có các vàng cũng không. Thế nên ai chơi với anh cũng quý cũng trọng.

Hầu như vài chục năm nay ngày nào cũng thấy Photo Nguyễn Đình Toán xuất hiện trên mặt báo. Ảnh về dân văn nghệ sự kiện văn nghệ. Có thể nói anh là Thống đốc ngân hàng ảnh văn nghệ. Có những kho ảnh vô cùng quý hiếm tỉ như ảnh các nhân vật trong nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm. Đến khi tôi viết bài này chỉ còn mấy vị trong nhóm chưa thăng. Anh chụp họ vì anh trọng họ anh say mê họ. Cứ như là Trời đày anh xuống trần gian này để ghi lại những khoảnh khắc sáng tối của họ.

More...

Chân dung Hiền

By Toán Photo

Chân dung Hiền

mhien.jpg  111 KB

248261-hien2.jpg  107 KB

mhien2.jpg  115 KB

248263-Hien3.jpg  103 KB

Hà Tĩnh 7.2008

More...

Ảnh Văn Công Hùng trước lúc xa Hà Nội

By Toán Photo

Văn Công Hùng
trước lúc xa Hà Nội

Văn Công Hùng
Em ơi đi lối nào để bay vào Tây Nguyên?

More...

Ảnh Nguyễn Đình Toán: NGƯỜI ĐẸP

By Toán Photo

NGƯỜI ĐẸP: Diễn viên Thu Hiền

81517-43.jpg  60 KB

81516-42.jpg  59 KBMore...